اجاره کردن تصویر لیونل مسی بارسلونا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

اجاره کردن: تصویر لیونل مسی بارسلونا اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز بازار خودرو کم کردن و زیاد کردن قیمت چند خودروی داخلی

به گزارش ایسنا، قیمت پژو ۲۰۶ ظاهر ۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ ظاهر ۲ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل وی ۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان و ساندرو استپ وی اتومات ۳۰

کم کردن و زیاد کردن قیمت چند خودروی داخلی

کم کردن و زیاد کردن قیمت چند خودروی داخلی

عبارات مهم : بازار

این هفته قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار کم کردن و چند مدل زیاد کردن یافته است.

به گزارش ایسنا، قیمت پژو ۲۰۶ ظاهر ۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ ظاهر ۲ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل وی ۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان و ساندرو استپ وی اتومات ۳۰۰ هزار تومان کم کردن یافته است.

کم کردن و زیاد کردن قیمت چند خودروی داخلی

قیمت پراید SE۱۱۱ معادل ۳۰۰ هزار تومان و پژو پارس سال ۱۰۰ هزار تومان زیاد کردن یافته است.

قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار عوض کردن خاصی نسبت به قیمت این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

به گزارش ایسنا، قیمت پژو ۲۰۶ ظاهر ۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ ظاهر ۲ معادل ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل وی ۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان و ساندرو استپ وی اتومات ۳۰

قیمت بعضی خودروهای داخلی به شرح زیر است:

واژه های کلیدی: بازار | محصولات | خودروهای داخلی | بازار خودرو

کم کردن و زیاد کردن قیمت چند خودروی داخلی

کم کردن و زیاد کردن قیمت چند خودروی داخلی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs